Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Lektura dodatkowa: Rozumiem to tak, a Ty?

Jak rozumieć moją twórczość malarską?

Abstrahując od mojego malarstwa religijnego, w mojej pracy twórczej plastycznej interesuje mnie czyste malarstwo. Nie czysta forma, nie sam kolor, nie tylko kompozycja, ani nawet nie jedynie tytuł, czy technika, albo format, ale właśnie czyste malarstwo. Jeśli natomiast chodziłoby o moje obrazy religijne, zwycięża właśnie temat, następnie opowiadanie, a w trzeciej kolejności myśl o tym jak takie obrazy malować, żeby właśnie było to dość łatwe do zauważenia.

Zapraszam do chwilki zastanowienia nad sensem sztuki przy moich gwaszach, a także przy obrazach religijnych.

How to understand my painting work?

Apart from my religious painting, in my creative artistic work I am interested in pure painting. Not pure form, not the colour itself, not only composition, not even just the title, or the technique, or the format, but pure painting. If, on the other hand, it was my religious paintings that prevailed, then the story, and in the hird place the thought about how to paint such pictures, so that it would be quite easy to notice.

I invite you to reflect for a moment on the meaning of art with my gouaches, as well as with religious paintings.

RK

I translated this text with Bing Microsoft Translator.

***

„Język polski ma dwa zróżnicowane terminy: «stwórca» i «twórca». Stwórca to Bóg, który stwarza z niczego, twórca — to artysta i poeta. Jest to idiom polski czy słowiański. Inne języki europejskie — francuski, włoski, angielski czy niemiecki — tej dwoistości nie mają, mają tylko jeden wyraz dla Boga i artysty, toteż oszczędniej go w stosunku do artysty używają.

(...) Rzecz w tym, że sztuka i poezja mają przynajmniej dwie podstawowe wartości i zarówno jedna, jak druga mogą być i bywały jej celem. Z jednej strony uchwycenie prawdy, poznanie natury, znalezienie reguły, prawa rządzącego działaniem ludzkim, z drugiej zaś — twórczość, tworzenie rzeczy nowych, niebyłych, wymyślonych przez człowieka. Krótko mówiąc, sztuka i poezja mają dwa hasła: prawo i twórczość. Albo: reguła i wolność. Albo jeszcze: umiejętność i wyobraźnia”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 294.

powrót na stronę startową witryny