Gwasze 2012

Pejzaże w niezmiennym formacie: 36x48cm w tym roku zrobiły się jakieś zwykłe. Bardziej, niż kolor, interesowała mnie sama kompozycja.

Pejzaż zagmatwany, gwasz, mal. RK

Pejzaż zagmatwany

Pejzaż w mieście, gwasz, mal. RK

Pejzaż w mieście

Pejzaż z wodą, gwasz, mal. RK

Pejzaż z wodą

Pejzaż z bielą, gwasz, mal. RK

Pejzaż z bielą

Pejzaż z błękitem, gwasz, mal. RK

Pejzaż z błękitem

powrót

***

„Cechą, która w każdej dziedzinie wyróżnia twórczość, w malarstwie tak samo jak w literaturze, w nauce jak w technice. jest nowość, nowość działania czy dzieła. Jednakże odpowiedź ta jest nazbyt prosta, nie wszędzie tak, gdzie jest nowość, jest twórczość. Każda twórczość implikuje nowość, ale nie każda nowość implikuje twórczość. Pojęcie nowości jest ogólnikowe — i co w jednym sensie tego wyrazu jest nowe, nie jest nim w innym jego sensie. Jak w dwu pięknych wierszach Jerzego Zagórskiego: «wszystko się zmienia» i «nic się nie zmienia». Dzieła ludzkie mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia i te, które są nowe z jednego, nie są nowe z innego. Na nienowym drzewie, nienowym sposobem, każdej wiosny wyrastają nowe liście. Podobnie jest z wytworami człowieka: cokolwiek robi, jest w jakiś sposób podobne do tego, co bywało przedtem”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 302–303.