Gwasze 2012

Pejzaże w niezmiennym formacie: 36 x 48 cm w tym roku zrobiły się jakieś zwykłe. Bardziej, niż kolor, interesowała mnie sama kompozycja.

Gouaches 2012

Landscapes in the same format: 36 x 48 cm this year have become ordinary. More than the color, I was interested in the composition itself.

Pejzaż zagmatwany, mal. RK Pejzaż spokojny, mal. RK Pejzaż w mieśćie, mal. RK Pejzaż z wodą, mal. RK Pejzaż z bielą, mal. RK

Pejzaż zagmatwany, gwasz, mal. RK

Pejzaż zagmatwany

góra strony

Pejzaż spokojny, gwasz, mal. RK

Pejzaż spokojny

góra strony

Pejzaż w mieście, gwasz, mal. RK

Pejzaż w mieście

góra strony

Pejzaż z wodą, gwasz, mal. RK

Pejzaż z wodą

góra strony

Pejzaż z bielą, gwasz, mal. RK

Pejzaż z bielą

powrót do strony startowej o moim malarstwie

Jeśli podobają Ci się te moje gwasze, proszę Cię o opinię.

If you get caught up in my gouaches, I'm asking for your opinion.

Pojęcie nowości

„Cechą, która w każdej dziedzinie wyróżnia twórczość, w malarstwie tak samo jak w literaturze, w nauce jak w technice, jest nowość, nowość działania czy dzieła. Jednakże odpowiedź ta jest nazbyt prosta, nie wszędzie tam, gdzie jest nowość, jest twórczość. Każda twórczość implikuje nowość, ale nie każda nowość implikuje twórczość. Pojęcie nowości jest ogólnikowe — i co w jednym sensie tego wyrazu jest nowe, nie jest nim w innym jego sensie. Jak w dwu pięknych wierszach Jerzego Zagórskiego: «wszystko się zmienia» i «nic się nie zmienia». Dzieła ludzkie mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia i te, które są nowe z jednego, nie są nowe z innego. Na nienowym drzewie, nienowym sposobem, każdej wiosny wyrastają nowe liście. Podobnie jest z wytworami człowieka: cokolwiek robi, jest w jakiś sposób podobne do tego, co bywało przedtem”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 302–303.