Matka Boska Częstochowska

Matka Boska Częstochowska, akryl na desce, mal. RK

Matka Boska Częstochowska, akryl na sklejce lub na desce

Jakie są słuszne granice kopii oryginalnych obrazów?

Czy zaginięcie pierwowzoru uprawnia do uznania pierwszej kopii za nowy oryginał? Czym jest replika? Czy da się namalować replikę obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej? A czy wolno patrzeć na ten przecież naprawdę Cudowny Obraz jak na przykład malarstwa, czy trzeba ten sposób widzenia tym razem wyłączyć, a pozostawić go do dyspozycji tylko artystom malarzom i kopistom? Ile zmian na obrazie czyni obraz o już na pewno innej jakości, czyli już nie ten sam, na którym tylko/jednak widać inspirację, nawiązanie, coś jakby cytat. W których decyzjach twórczych pojawiają się granice pomiędzy twórczością, a tym co odtwórcze? Która być może nieudolność na pewno nie jest świadomą decyzją?

What are the right limits to copying the original images?

Does the disappearance of the original entitle the first copy to be regarded as a new original? What is a replica? Is it possible to paint a replica of the image of Our Lady of Czestochowa? And is it allowed to look at this truly Miraculous Picture, such as painting, or should this way of seeing be turned off this time and left available only to painters and copyists? How many changes in the image make an image of certainly a different quality, i.e. not the same, on which only / yet you can see inspiration, reference, something like a quote. In which creative decisions do the boundaries between creativity and what is imitative appear? Which ineptitude is certainly not a conscious decision?

powrót do strony o moim malarstwie

I translated this text with Bing Microsoft Translator.