Kwalifikacje, czyli ważniejsza część historii mojej zawodowej edukacji

W dziedzinie kultury: konserwacja malarstwa, malarstwo, filozofia, teologia, umiejętności społeczne

 1. Tytuł zawodowy magistra sztuki w 1997 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
 2. Dwa semestry (2002/2003) na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, kierunek: artterapia.
 3. Studium duchowości ukończone (2010/2013), na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie.
 4. Studia podyplomowe ukończone (2013/2014), na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierunek: „Nauka i Religia”.
 5. Jeden rok na studiach doktoranckich z filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akad. 2015/2016.
 6. Dwa artykuły w publikacjach naukowych punktowanych, z czego jeden, dostępny w internecie, dotyczy podmiotowości. Proces i równocześnie wynik mojego samouctwa, dlatego tutaj zamieściłam tę informację.
 7. Jeden semestr (2018/2019) na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Prawa  Administracji, kierunek: „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów”.
 8. Studia podyplomowe ukończone (2020-2021), na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Lublinie, kierunek: „Zarządzanie i marketing w rolnictwie”.

Ważniejsze kursy i szkolenia związane z pozyskiwaniem umiejętności webmasterskich/developerskich

 1. Szkolenie (marzec 2019): „Full Stack Developer: Front-end + Back-end developer”, Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” Waldemar Węglarz, Kraków
 2. Kurs CSS w W3Schools (2022, zob.: świadectwo ukończenia kursu CSS).
 3. Kurs HTML w W3Schools (2022, zob.: świadectwo ukończenia kursu HTML).
 4. Kurs PHP w W3Schools (2022, zob.: świadectwo ukończenia kursu PHP).
 5. Kurs SQL w W3Schools (2022, zob.: świadectwo ukończenia kursu SQL).

Dodatkowo

Wiedzę pozyskaną na studiach, z których zrezygnowałam w czasie ich trwania, wykorzystuję m. in. w mojej ofercie content marketingowej.

powrót na stronę startową