Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Kwalifikacje, czyli historia mojej edukacji

Egzamin dojrzałości zdałam w 1988 roku. Pisemny polski: dobry, pisemny francuski: bardzo dobry.

I-szy rok sześcioletnich studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1989/1990)

 1. Przedmiot: Technologia i techniki malarskie; oceny: 5,0 i 4,5;
 2. Przedmiot: Materiałoznawstwo; oceny: 5,0 i 4,5
 3. Przedmiot: Historia technologii i technik dzieł sztuki; oceny: zal. i 4,5
 4. Przedmiot: Studium malarstwa; oceny: 5,0 i 5,0
 5. Przedmiot: Studium rysunku; oceny: 4,0 i 5,0
 6. Przedmiot: Petrografia (1 semestr); ocena: 5,0
 7. Przedmiot: Inwentaryzacja malarstwa ściennego; oceny: zal. i 3,0
 8. Przedmiot: Historia sztuki i kultury; oceny: zal. i 4,0
 9. Przedmiot: Historia filozofii; oceny: zal. i 4,0
 10. Przedmiot: Fotografia dokumentalna (1 semestr); ocena: 5,0
 11. Przedmiot: Fizyka; oceny: 4,0 i 4,5
 12. Przedmiot: Chemia; oceny: zal. i 4
 13. Przedmiot: Język francuski; oceny: zal. i 4
 14. Przedmiot: Język niemiecki; oceny: zal. i 5
 15. Przedmiot: Nauki pomocnicze historii sztuki; oceny: zal. i 5
 16. Przedmiot: Wychowanie fizyczne; oceny: zal. i zal.
 17. Przedmiot: Mikrobiologia; ocena (1 semestr): 4
 18. Przedmiot: Identyfikacja; ocena (1 semestr): 4,5

II-gi rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1990/1991)

 1. Przedmiot: Konserwacja malarstwa sztalugowego; oceny: 5,0 i 5,0
 2. Przedmiot: Konserwacja malowideł ściennych; oceny: zal. i 4,0
 3. Przedmiot: Technologia i techniki malarskie; oceny: 5,0 i 4,5
 4. Przedmiot: Materiałoznawstwo; oceny: 4,5 i 5,0
 5. Przedmiot: Historia technologii i technik dzieł sztuki; oceny: zal. i 4,5
 6. Przedmiot: Inwentaryzacja malarstwa ściennego; oceny: 5,0 i 5,0
 7. Przedmiot: Fotogrametria; oceny: zal. i 5,0
 8. Przedmiot: Historia sztuki polskiej; oceny: 5,5 i 5,0
 9. Przedmiot: Fizyka stosowana; oceny: 3,0 i 3,5
 10. Przedmiot: Chemia stosowana; oceny: 5,0 i 5,0
 11. Przedmiot: Studium malarstwa; oceny: 5,0 i 5,0
 12. Przedmiot: Rysunek; oceny: 4,0 i 5,0
 13. Przedmiot: Historia sztuki i kultury; oceny: 4,0 i 5,0
 14. Przedmiot: Teoria konserwacji; oceny: zal. i 5,0
 15. Przedmiot: Socjologia kultury; oceny: zal. i 4,5
 16. Przedmiot: Język francuski; oceny): zal. i 4,0
 17. Przedmiot: Język niemiecki; oceny: zal. i 4,0
 18. Przedmiot: Wychowanie fizyczne; ocena (1 semestr): zal.

III-ci rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1991/1992)

 1. Przedmiot: Studium rysunku; oceny: 4,5 i 4,5
 2. Przedmiot: Historia sztuki i kultury; oceny: zal. i 5,0
 3. Przedmiot: Studium malarstwa; oceny: 5,0 i 5,0
 4. Przedmiot: Konserwacja malowideł sztalugowych na płótnie; oceny: 5,0 i 5,0
 5. Przedmiot: Technologia i techniki malarskie; oceny: 4,0 i 4,0
 6. Przedmiot: Chemia; oceny: zal. i 4,0
 7. Przedmiot: Fizyka; oceny: zal. i zal.
 8. Przedmiot: Historia sztuki Polski; oceny: 4,0 i 5,0
 9. Przedmiot: Inwentaryzacja malowideł ściennych; oceny: 5,5 i 5,5
 10. Przedmiot: Konserwacja malowideł ściennych; oceny: zal. i 5,0
 11. Przedmiot: Język niemiecki; oceny: zal. i 3,0

IV-ty rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1992/1993)

 1. Przedmiot: Konserwacja malowideł sztalugowych na desce; oceny: 5,0 i 5,0
 2. Przedmiot: Przenoszenie malowideł ściennych; oceny: 5,0 i 5,0
 3. Przedmiot: Studium malarstwa; oceny: 5,0 i 5,0
 4. Przedmiot: Studium rysunku; oceny: 4,5 i 5,0
 5. Przedmiot: Inwentaryzacja malowideł ściennych; oceny: 5,5 i 5,5
 6. Przedmiot: Historia sztuki Polski; oceny: 4,5 i 5,0
 7. Przedmiot: Teoria sztuki; oceny: zal. i 5,5

V-ty rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1993/1994)

 1. Przedmiot: Konserwacja malowideł sztalugowych na desce; ocena (1 semestr): 5,0
 2. Przedmiot: Konserwacja malowideł sztalugowych na płótnie; ocena (1 semestr): 5,0
 3. Przedmiot: Studium malarstwa; ocena (1 semestr): 5,5
 4. Przedmiot: Studium rysunku; ocena (1 semestr): 5,0
 5. Przedmiot: Inwentaryzacja malowideł ściennych; oceny: 5,5 i 5,5
 6. Przedmiot: Konserwacja malowideł ściennych; ocena (1 semestr): zal.

skan z indeksu

VI-ty rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1994/1995)

 1. Absolutorium

1997-2003

 1. Obrona pracy magisterskiej: 7 lipca 1997 roku; ocena na dyplomie: bardzo dobry; tytuł zawodowy: magister sztuki, specjalność: konserwacja malarstwa, nr dypl.: 4931. Tytuł pracy: Konserwacja malowidła sztalugowego na podobraziu drewnianym „Zwiastowanie z nieznanym rycerzem herbu Jastrzębiec" z 1 ćw. XVI w. nieznanego pochodzenia. Własność Muzeum UJ”. Z punktu widzenia naukowego moja praca magisterska zawiera, ocenioną podczas obrony na cenną, propozycję zastosowania tensometrów do badania odkształceń podobrazi drewnianych.

skan dyplomu

 1. W 1997 roku zainteresowałam się jogą, jako sposobem na dbanie o dobrą sprawność psychofizyczną. Nie widząc w niej żadnych zagrożeń dla mojej wiary, w kolejnych latach pogłębiałam moje zainteresowania w tym kierunku i, zachęcona przez nauczyciela, w 2000 roku podjęłam się asystowania, a po zdobyciu praktyk jako asystent, rozpoczęłam pierwsze próby prowadzenia zajęć (pod nadzorem nauczyciela i samodzielnie). Z jogi, po żmudnym, wielomiesięcznym i podjętym na własną rękę rozeznawaniu czy ma ona wpływ na moją religijność, a jeśli tak, to jaki i w jakim stopniu, zrezygnowałam (luty 2003). Moje zainteresowania pomaganiem potrzebującemu pomocy człowiekowi zaowocowały także udziałem w części warsztatów w ramach tzw. rocznego stażu osobistego rozwoju w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (2001), a także udziałem w większości zajęć praktycznych i mniejszości teoretycznych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach studiów podyplomowych z artterapii (2002/2003), jednak z powodów zauważonych wtedy, czyli w tamtych latach i w tamtych kontekstach, poważnych różnic światopoglądowych względem mojego światopoglądu katolickiego, któremu pragnę pozostać wierna zrezygnowałam zarówno z ukończenia rocznego stażu osobistego rozwoju w ITG, jak i z ukończenia podyplomowego studium z artterapii. Drugim powodem rezygnacji była wysoka cena zarówno warsztatów na ITG, jak i studiów w Warszawie.

Studia w ramach Studium duchowości na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie (2010/2013):

 1. Przedmiot: Duchowość liturgicza; ocena: 5,0
 2. Przedmiot: Biblijna historia zbawienia w życiu duchowym chrześcijanina; ocena: 5,0
 3. Przedmiot: Biblijna teologia przymierza; ocena: 5,0
 4. Przedmiot: Duchowość maryjna; ocena: 5,0
 5. Przedmiot: Teologia duchowości II; ocena: 5,0
 6. Przedmiot: Duchowość biblijna; ocena: 5,0
 7. Przedmiot: Teologia duchowości I; ocena: 5,0
 8. Przedmiot: Osoby konsekrowane w dziele nowej ewangelizacji; ocena: 5,0
 9. Przedmiot: Duchowość patrystyczna; ocena: 5,0
 10. Przedmiot: „Duchowość zamieszkania” bł. Elżbiety od Trójcy Świętej; ocena: 5,0
 11. Przedmiot: Władza zakonna we współczesnym nauczaniu Kościoła; ocena: zal.
 12. Przedmiot: Duchowość ignacjańska; ocena: 4,0
 13. Przedmiot: Historia duchowości I; ocena: 5,0
 14. Przedmiot: Psychologia a życie duchowe; ocena: 5,0
 15. Przedmiot: Dynamika wiary; ocena: 5,0
 16. Przedmiot: Duchowość Ojców Pustyni; ocena: 4,0
 17. Przedmiot: Monastycyzm jako inspiracja do życia konsekrowanego; ocena 5,0
 18. Przedmiot: Wnętrze architektury duchowej i dziewiczość istnienia; ocena: +4
 19. Przedmiot: Walka duchowa psalmisty; ocena: 4,5
 20. Przedmiot: Duchowość karmelitańska; ocena: 5,0
 21. Przedmiot: Przyjaźń w życiu konsekrowanym; ocena: 5,0
 22. Przedmiot: Historia duchowości II; ocena: 5,0
 23. Dyplom z datą: 14 czerwca 2013 roku; ocena na dyplomie: bardzo dobry, nr dypl.: 246.

foto dyplomu

Studia podyplomowe „Nauka i Religia” na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2013/2014):

 1. Przedmiot: Od starożytności do średniowiecza; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 2. Przedmiot: Od Galileusza do Darwina; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 3. Przedmiot: Najważniejsze dyskusje w XX wieku; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 4. Przedmiot: Dialog nauka-religia z perspektywy filozofii nauki; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 5. Przedmiot: Metody teologii; liczba godzin zajęć teoretycznych: 6
 6. Przedmiot: Zarys historii teologii; liczba godzin zajęć teoretycznych: 14
 7. Przedmiot: Wprowadzenie do Pisma Świętego; liczba godzin zajęć teoretycznych: 14
 8. Przedmiot: Wstęp do religioznawstwa; liczba godzin zajęć teoretycznych: 10
 9. Przedmiot: Teologia stworzenia świata a współczesna nauka; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 10. Przedmiot: Studia przypadków: fizyka a religia; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 11. Przedmiot: Przygotowanie rozprawy końcowej; liczba godzin teoretycznych: 20
 12. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną: dobry

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UPJPII

Jeden rok na studiach doktoranckich z filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK) w roku akad. 2015/2016. Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych musiałam w czerwcu 2016 roku zrezygnować z tych studiów. Pozostaje radość ze średniej ocen w indeksie: 4,75

Pewnie już mogę tu dodać (dziś mamy 25 marca 2020 roku) i taką informację o mnie, że jakimś świadectwem moich pisarskich umiejętności, oczywiście nie literackich, są dwa moje artykuły w publikacjach naukowych, z czego jeden jest dostępny w internecie, a dotyczy podmiotowości (kiedyś filozofia bardzo mnie interesowała), a drugi dotyczy sposobów pomagania ofiarom sekt (znajduje się w książce Manipulacja, sekty i alternatywne formy religijności – w kierunku profilaktyki społecznej, tom II, Profilaktyka psychomanipulacji, a zatytułowałam go Uciec z sekty, wydostać się z synkretyzmu [Toruń–Wrocław 2015]).

To nie są wszystkie moje kwalifikacje: projektowania stron www nie nauczyłam/nie uczę się tylko z książek, czy kursów w internecie, ale też na kursach stacjonarnych. Od 2010 roku co jakiś czas wybieram się na taki kurs. W związku z tym wszystkie moje strony www (te związane z działalnością gospodarczą [komercyjne] oraz strony prywatne [nie nastawione na zysk, ale związane z moim życiem prywatnym, czyli niekomercyjne]) są mojego projektu i mojego wykonania. Na dzień dzisiejszy (wciąż mamy 25 marca 2020 r.) to są następujące strony: www.malarstwoity.pl, www.malarstwoity.com, www.gsl.malarstwoity.pl, www.malarstwoity.net, www.blog.malarstwoity.pl, www.kaneanie.malarstwoity.pl, www.kaneanki.malarstwoity.pl, www.altana.malarstwoity.pl, www.pro-vie.malarstwoity.pl, www.sto.malarstwoity.pl, www.serducha.malarstwoity.pl