Gwasze 2018

Nadal interesuje mnie malarstwo (kompozycja, kolor, światło...), więc tytuł, choć jest ważną częścią moich obrazów, wieńczy temat, a nie zaczyna.

Gouaches 2018

I'm still interested in painting (composition, color, light...), so the title, although it is an important part of my paintings, crowns the subject, not begins.

Powaga rzeczy, mal. RK Kompozycja z kwiatami, mal. RK Auto w eko-Krakowie, mal. RK Skomplikowane światło w niełatwym cieniu, mal. RK Wzór na pościel, mal. RK

Powaga rzeczy, gwasz, mal. RK

Powaga rzeczy

góra strony

Kompzycja z kwiatami, gwasz, mal. RK

Kompozycja z kwiatami

góra strony

Auto w eko-Krakowie, gwasz, mal. RK

Auto w eko-Krakowie

góra strony

Skomplikowane światło w niełatwym cieniu, gwasz, mal. RK

Skomplikowane światło w niełatwym cieniu

góra strony

Wzór na pościel, gwasz, mal. RK

Wzór na pościel

powrót do strony startowej o moim malarstwie

Jeśli podobają Ci się te moje gwasze, proszę Cię o opinię.

If you get caught up in my gouaches, I'm asking for your opinion.

Funkcje sztuki

„Przedmioty, które zaliczamy do sztuki, które wchodzą do jej pojęcia, mają różne funkcje: przedstawiają rzeczy, jakie istnieją, ale także konstruują takie, jakich nie ma. Nie tylko konstruują i przedstawiają rzeczy zewnętrzne, ale także wyrażają życie wewnętrzne. Nie tylko wyrażąją życie wewnętrzne artysty, ale także pobudzają życie wewnętrzne odbiorcy. Pobudzając odbiorcę nie tylko dają mu zadowolenie, ale także wzruszają go, uderzają w niego, wstrząsają nim, wzbogacają jego życie”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 48–50.