Matka Boża Eleusa I

Matka Boża Eleusa II, akryl na sklejce, mal. RK

Matka Boża Eleusa I, akryl na sklejce

Zachwycony odkryciem prawdy o wreszcie słusznym sposobie malowania czułości

Artysta malarz postanowił, że w takim razie wykona wiele, bardzo wiele kopii Czułości, ponieważ wymyślił, że w ten sposób na pewno zostanie... Misjonarzem Czułości. Spojrzał na swoje zamierzenie profesjonalnie i doszedł do wniosku, że w temacie czułości jednak chodzi dosłownie o dwa policzki, czyli... na pewno można coś wykadrować. Zobacz c. d.

Delighted to discover the truth about the finally right way to paint tenderness

The painter decided that in that case he would make many, many copies of Tenderness, because he came up with the idea that in this way he would definitely be... A missionary of tenderness. He looked at his intention professionally and came to the conclusion that the subject of tenderness, however, is literally about two cheeks, that is... You can crop something. See c. d.

powrót do strony o moim malarstwie

I translated this text with Bing Microsoft Translator.