Matka Boża Eleusa

Matka Boża Eleusa (ikona na desce)

Matka Boża Eleusa, akryl na desce

Dawno, dawno temu pewien artysta malarz zapragnął namalować czułość

Mijały dni, tygodnie, miesiące w końcu, a potem jeszcze minęło kilka lat. Nic nie mógł poradzić, że temat, który go tak zajął, nadal pozostawał nienamalowany. Aż pewnego razu zobaczył ikonę Matki Bożej Eleusy i... wreszcie zrozumiał: Nie da się namalować czułości bez człowieka, ponieważ jeśli nie ma człowieka, nawet przyroda staje się okrutna. Zobacz c. d.

Once upon a time, a painter wanted to paint tenderness

Days, weeks, months finally passed, and then a few more years passed. There was nothing he could help but find that the subject that had so occupied him was still unpainted. Until one day he saw the icon of Our Lady of Eleusa and... Finally, he understood: It is impossible to paint tenderness without man, because if there is no man, even nature becomes cruel. See c. d.

powrót do strony o moim malarstwie

I translated this text with Bing Microsoft Translator.