Gwasze 2009

Przestrzenie słonecznej jesieni zainspirowały mnie do namalowania serii gwaszy o Krakowie, jego okolicach i dalekich górach.
Format wszystkich prac: 36 x 48 cm

Gouaches 2009

The expanses of sunny autumn inspired me to paint a series of gouaches about Krakow, its surroundings and distant mountains.
Format of all works: 36 x 48 cm

Wioska w Pirenejach, mal. RK Droga w Pirenejach, mal. RK Zachód w Karyntii, mal. RK Nie trzeba przedstawiać, mal. RK Sławkowska, mal. RK

Wioska w Pirenejach, mal. RK

Wioska w Pirenejach

góra strony

Droga w Pirenejach, mal. RK

Droga w Pirenejach

góra strony

Zachód w Karyntii, mal. RK

Zachód w Karyntii

góra strony

Nie trzeba przedstawiać, mal. RK

Nie trzeba przedstawiać

góra strony

Sławkowska, mal. RK

Sławkowska

powrót do strony startowej o moim malarstwie

Jeśli podobają Ci się te moje gwasze, proszę Cię o opinię.

If you get caught up in my gouaches, I'm asking for your opinion.

Nowość cechą twórczości

„Podczas gdy w XIX wieku panowało przekonanie, że tylko artysta jest twórcą, to w XX powstała myśl, że nie tylko on; twórcami mogą być również ludzie czynni w innych działach kultury, nie tylko artyści. Twórczość jest możliwa we wszystkich dziedzinach ludzkiej produkcji. To rozszerzenie zakresu twórczości miało być nie zmianą, lecz tylko konsekwentnym stosowaniem przyjętego pojęcia, boć twórczość poznaje się po nowości wytworów, a nowość pojawia się w dziełach nie tylko sztuki, ale również nauki i techniki. W rzeczywistości jednak rozszerzenie zakresu pojęcia zmieniło jego treść — i wytworzyło się jeszcze jedno pojęcie twórczości”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 299.