Gwasze 2009

Przestrzenie słonecznej jesieni zainspirowały mnie do namalowania serii gwaszy o Krakowie, jego okolicach i dalekich górach.

Format wszystkich prac: 36x48cm

Wioska w Pirenejach, mal. RK

Wioska w Pirenejach

Droga w Pirenejach, mal. RK

Droga w Pirenejach

Zachód w Karyntii, mal. RK

Zachód w Karyntii

Nie trzeba przedstawiać, mal. RK

Nie trzeba przedstawiać

Sławkowska, mal. RK

Sławkowska

powrót

Zapraszam serdecznie do mojej Galerii Obrazów Kwadratowych, w której prezentuję moje kadry z moich gwaszy (oferta odpłatna) i dyskretnie inną jakość ich kolorów.

***

„Podczas gdy w XIX wieku panowało przekonanie, że tylko artysta jest twórcą, to w XX powstała myśl, że nie tylko on; twórcami mogą być również ludzie czynni w innych działach kultury, nie tylko artyści. Twórczość jest możliwa we wszystkich dziedzinach ludzkiej produkcji. To rozszerzenie zakresu twórczości miało być nie zmianą, lecz tylko konsekwentnym stosowaniem przyjętego pojęcia, boć twórczość poznaje się po nowości wytworów, a nowość pojawia się w dziełach nie tylko sztuki, ale również nauki i techniki. W rzeczywistości jednak rozszerzenie zakresu pojęcia zmieniło jego treść — i wytworzyło się jeszcze jedno pojęcie twórczości”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 299.