Gwasze 2011

Tym razem różnorodność, kaplica z cudownym obrazem Pana Jezusa Miłosiernego,Kraków, Rabka, ogrody z kwiatami. Gwasze tego roku mają jak zwykle format: 36 x 48 cm

Gouaches 2011

This time diversity, a chapel with a miraculous image of Merciful Jesus, Krakow, Rabka, gardens with flowers. Gouaches this year have as usual format: 36 x 48 cm

Domowa historia I, mal. RK Domowa historia II, mal. RK Ogród to jest coś, mal. RK Kwiaty to nie wszystko, mal. RK Obraz niedokończony, mal. RK

Domowa historia I, gwasz, mal. RK

Domowa historia I

góra strony

Domowa historia II, gwasz, mal. RK

Domowa hiastoria II

góra strony

Ogród to jest coś, gwasz, mal. RK

Ogród to jest coś

góra strony

Kwiaty to nie wszystko, gwasz, mal. RK

Kwiaty to nie wszystko

góra strony

Obraz niedokończony, gwasz, mal. RK

Obraz niedokończony

powrót do strony startowej o moim malarstwie

Jeśli podobają Ci się te moje gwasze, proszę Cię o opinię.

If you get caught up in my gouaches, I'm asking for your opinion.

Przeżycie w sztuce

„Plastyka, mianowicie, ukazuje rzeczy, a poezja tylko znaki. Przeto jedna ma charakter bezpośredniości, którego drugiej brak; jedna jest zawsze konkretna i obrazowa, podczas gdy druga może i musi operować abstrakcjami. Różnica to nie szczegółu, lecz samego fundamentu sztuk — co innego bowiem w obu przypadkach jest źródłem przeżycia. W jednym jest to głównie forma, w drugim zaś — treść. W jednej źródłem przeżycia, wzruszenia, radości jest świat widzialny, który w drugiej wcale nie jest pokazany bezpośrednio, lecz jedynie znakami zasugerowany. To zasadnicza różnica między sztuką wzrokową a poezją”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 134–135.