Gwasze 2011

Tym razem różnorodność, kaplica z cudownym obrazem Pana Jezusa Miłosiernego,Kraków, Rabka, ogrody z kwiatami. Gwasze tego roku mają jak zwykle format: 36x48cm

Domowa historia I, gwasz, mal. RK

Domowa historia I

Domowa historia II, gwasz, mal. RK

Domowa hiastoria II

Ogród to jest coś, gwasz, mal. RK

Ogród to jest coś

Czasem wystarczy Rabka, gwasz, mal. RK

Czasem wystarczy Rabka

Kwiaty to nie wszystko, gwasz, mal. RK

Kwiaty to nie wszystko

Obraz niedokończony, gwasz, mal. RK

Obraz niedokończony

powrót

***

„Plastyka, mianowicie, ukazuje rzeczy, a poezja tylko znaki. Przeto jedna ma charakter bezpośredniości, którego drugiej brak; jedna jest zawsze konkretna i obrazowa, podczas gdy druga może i musi operować abstrakcjami. Różnica to nie szczegółu, lecz samego fundamentu sztuk — co innego bowiem w obu przypadkach jest źródłem przeżycia. W jednym jest to głównie forma, w drugim zaś — treść. W jednej źródłem przeżycia, wzruszenia, radości jest świat widzialny, który w drugiej wcale nie jest pokazany bezpośrednio, lecz jedynie znakami zasugerowany. To zasadnicza różnica między sztuką wzrokową a poezją”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 134–135.