Gwasze 2016

W roku Światowych Dni Młodzieży wszystko miało intensywniejsze kolory lub znaczenie, nawet zima. Do namalowania 'Pejzażu z dwukropkiem' zainspirowała mnie granatowa kropka w dekoracji malarskiej (w mozaice) na ścianie prezbiterium w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Gouaches 2016

In the year of World Youth Day, everything had more intense colors or meaning, even winter. I was inspired to paint 'Landscape with a colon' by a navy blue dot in a painting decoration (in a mosaic) on the wall of the presbytery in the Sanctuary of St. John Paul II.

Pejzaż z dwukropkiem, mal. RK Zimowo, mal. RK Wiosennie, mal. RK Rzym-Turyn I, mal. RK Oczywiście, że tulipany, mal. RK

Pejzaż z dwukropkiem, gwasz, mal. RK

Pejzaż z dwukropkiem

góra strony

Zimowo, gwasz, mal. RK

Zimowo

góra strony

Wiosennie, gwasz, mal. RK

Wiosennie

góra strony

Rzym-Turyn I, gwasz, mal. RK

Rzym-Turyn I

góra strony

Oczywiście, że tulipany, gwasz, mal. RK

Oczywiście, że tulipany

powrót do strony startowej o moim malarstwie

Jeśli podobają Ci się te moje gwasze, proszę Cię o opinię.

If you get caught up in my gouaches, I'm asking for your opinion.

Sprzeciwy w sztuce

„W dziedzinie sztuki czas nas skłonny jest głównie do sprzeciwów. Jest przeciw muzeom — nie one są przeznaczeniem sztuki. Przeciw estetyce — uogólnia ona jednostkowe doświadczenia, a z uogólnień rodzą się dogmaty. Przeciw rozróżnianiu gatunków artystycznych — jest zupełnie nieistotne. Przeciw formie — jest petryfikacją żywej twórczości. Przeciw społecznemu traktowaniu sztuki — przez nie przestaje być ona sprawą osobistą, rozmową twórcy ze wszechświatem. Przeciw odbiorcy dzieła sztuki, widzom i słuchaczom — są niepotrzebni. Przeciw artyście — przecież każdy może być twórcą. Przeciw koncepcji autorstwa w happeningu straciło ono swój sens. Przeciw samym dziełom sztuki — te wytwory są zbędne i jesteśmy nimi przesyceni. Przeciw samej instytucji sztuk. nawet przeciw nazwie «sztuka»”.