Gwasze 2015

Kiedy myśli się o samym kolorze, kompozycji i temacie tytuł obrazu zarysowuje się w dystansie, ale z chwilą gdy już wiadomo jaki będzie, obraz wygląda inaczej. Wtedy albo maluje się dalej, albo właśnie już nie trzeba nic więcej dodawać.

Gouaches 2015

When you think about the color, composition and subject matter, the title of the painting is outlined at a distance, but once you know what it will be like, the picture looks different. Then either you paint further, or you just do not need to add anything more.

Obraz dobrze zaczęty, mal. RK Maziugi o pogodnej dnia zimie, mal. RK Maziugi o pogodnym dnia lecie, mal. RK Obraz wymękolony, mal. RK Pejzaż o nadziei, mal. RK

Obraz dobrze zaczęty, gwasz, mal. RK

Obraz dobrze zaczęty

góra strony

Mazugi o pogodnej dnia zimie, gwasz, mal. RK

Maziugi o pogodnej dnia zimie

góra strony

Mazugi o pogodnym dnia lecie, gwasz, mal. RK

Maziugi o pogodnym dnia lecie

góra strony

Obraz wymękolony, gwasz, mal. RK

Obraz wymękolony

góra strony

Pejzaż o nadziei, gwasz, mal. RK

Pejzaż o nadziei

powrót do strony startowej o moim malarstwie

Jeśli podobają Ci się te moje gwasze, proszę Cię o opinię.

If you get caught up in my gouaches, I'm asking for your opinion.

Podmiot sztuki (substancja) i jego podkreślenia (przypadłości)

„W sztukach plastycznych odróżnia się częstokroć dwa składniki: strukturęozdobę. Inaczej mówiąc: strukturę i dekorację. Jeszcze inaczej: strukturę i ornamentację (...). W niektórych dziełach sztuki, stylach, okresach oba składniki były w równowadze, w innych wystarczała struktura bez ozdób, jeszcze inne lubowały się właśnie w ozdobach”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 191.