Gwasze 2014

Arboreta pozwalają poczuć się jak na wakacjach nawet będąc w tym samym dniu w pracy. Oczywiście tylko wtedy, gdy jest niedaleko i można ją skończyć jeszcze przed wieczorem. W krajobrazach pełnych niezwykłych drzew i krzewów panuje odrobinę inna atmosfera, niż w ogrodach botanicznych. Garść takiego nastroju chciałam przekazać w gwaszach.

Gouaches 2014

Arboretas allow you to feel like you're on vacation, even when you're at work on the same day. Of course, only if it is nearby and you can finish it before the evening. In landscapes full of unusual trees and shrubs there is a slightly different atmosphere than in botanical gardens. I wanted to convey a handful of such mood in gouaches.

Przebywanie lata III, mal. RK Przebywanie lata IV, mal. RK Przebywanie lata V, mal. RK Przebywanie lata VI, mal. RK Przebywanie lata IX, mal. RK

Przebywanie lata III, gwasz, mal. RK

Przebywanie lata III

góra strony

Przebywanie lata IV, gwasz, mal. RK

Przebywanie lata IV

góra strony

Przebywanie lata V, gwasz, mal. RK

Przebywanie lata V

góra strony

Przebywanie lata VI, gwasz, mal. RK

Przebywanie lata VI

góra strony

Przebywanie lata IX, gwasz, mal. RK

Przebywanie lata IX

góra strony

powrót do strony startowej o moim malarstwie

Jeśli podobają Ci się te moje gwasze, proszę Cię o opinię.

If you get caught up in my gouaches, I'm asking for your opinion.

Subiektywność oceny piękna w proporcjach

„Dlaczego jednak pewne proporcje wydają się piękne, a inne brzydkie? Stanowią o tym konwencje, skojarzenia, przyzwyczajenia, psychologiczne i historyczne warunki człowieka. Do pewnych proporcji przywykliśmy i podobają się nam (...). W uprzywilejowaniu takich, a nie innych, proporcji nie ma konieczności, jest tylko przypadek. Każda proporcja może się podobać — zależy to od procesów psychicznych, w szczególności od skojarzenia i przyzwyczajenia. Zgodność ludzi w ocenie proporcji jest zjawiskiem społecznym, objawem zarażania się pewnymi poglądami”.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 250.