Matka Boża Eleusa II

Matka Boża Eleusa II, akryl na desce, mal. RK

Matka Boża Eleusa II, akryl na desce

Minęło znów trochę czasu

Pragnienie malowania czułości w malarzu nadal pozostawało. „Cóż począć? Trzeba znów pomyśleć właśnie o tym temacie. Na pewno można pójść jeszcze gdzieś dalej w malarskich poszukiwaniach. Co więc można dodać do czułości? Zwyczajne, złote, stare? Ależ kolor! Można pomyśleć jeszcze o ciepłym kolorycie!”

It's been a while again

The desire to paint tenderness in the painter still remained: "What is to be done? It is this topic that needs to be thought about again. You can definitely go somewhere further. So what can be added to sensitivity? Ordinary, golden, old? What a color! You can also think of a warm colour!"

powrót do strony o moim malarstwie

I translated this text with Bing Microsoft Translator.