Myślę, więc... maluję

Nie lękajcie się

Jeśli te słowa mówi św. Jan Paweł II, promotor „cywilizacji miłości”, rozumiem je jako zachętę do zapanowania nad własnym lękiem, strachem, nad obawami, które utrudniają mi zwrócenie się do miłości, czyli wybór dobra, czyli pełniejszą realizację dwóch przykazań miłości. Owo zapanowanie wcale nie musi oznaczać, że ten lęk, strach lub jakąś obawę przestanę odczuwać, choć i to jest możliwe. A Ty jak rozumiesz te słowa?

powrót na stronę startową witryny

Bóg jest Miłością

Jeśli wyakcentuję słowo „Bóg”, dochodzę do wniosku, że zdanie to zawiera informację o tym, że to właśnie Bóg jest Miłością, a nie ktoś inny. Jeśli natomiast akcent przerzucę na słowo „Miłość”, odczytuję sens tego zdania w odkryciu, że Bóg być może jest tylko Miłością. To „tylko” zawiera się w przypuszczeniu lub w braku informacji w tym zdaniu o tym, że Bóg jest też Miłosierdziem. A Ty jak rozumiesz te słowa?

powrót na stronę startową witryny

Przekroczyć próg nadziei

Tytuł tej rewelacyjnej książki rozumiem na dwa sposoby: 1.„przekroczyć próg nadziei”, czyli wyjść z „pokoju” nadziei i wejść do „pokoju” miłości, i to na dodatek w godziwy sposób, czyli przez próg (bez przemocy, psychomanipulacji itd.); 2. wejść w nadzieję, czyli przyjąć do swojego życia po cnocie wiary, która jest pierwszą z cnót Boskich, cnotę nadziei, po to żeby właśnie z jej pomocą odnaleźć wreszcie prawdziwą miłość. A Ty jak rozumiesz te słowa?

powrót na stronę startową witryny

Słówko „kultura

Rozumiem je jako określenie na wszelki nieniszczący przejaw aktywności człowieka. Tyle jest kultury, ile jest zgody na piękno i dobro. Samo piękno nie wystarczy. A Ty jak rozumiesz to słówko?

powrót na stronę startową witryny

Prawo naturalne

Prawo naturalne rozumiem jako to, co znajduje się w sercu człowieka, który nie tylko postanowił nie być parszywcem, ale też realizuje to postanowienie, ale nie mam pewności, że dobrze je rozumiem, bo całkiem możliwe, że prawo naturalne miesza mi się z prawem moralnym. A Ty jak to rozumiesz?

***

Jeśli lubisz takie wnikliwe analizowanie znaczeń, zachęcam Cię do spojrzenia w wolnej chwili na moje autorskie definicje dodatkowe w E-pakiecie autorskim, który zawiera ofertę content marketingu.

A teraz mała podpowiedź co do malarstwa

Tak, ma to znaczenie dla jakości malarstwa, taka intelektualna gimnastyka. Zmęczony wysiłkiem intelektualnym umysł w czasie pracy twórczej, która dotyczy koloru, kompozycji, kreski, plamy, światła i cienia przestaje przeszkadzać talentowi, ale odrobinę odpoczywa, gdyż tego właśnie potrzebuje, więc w tym czasie, w chwili malowania obrazu, w większym stopniu pracuje umysłowo wyobraźnia, nad którą intelekt tylko czuwa (przez to, że jest zaangażowany w całość wydarzenia jakim jest coś, co można porównać do czynności prowadzenia samochodu), i którą od czasu do czasu kontroluje. Twórczość artystyczna malarska profesjonalna jest najbardziej podobna właśnie do prowadzenia samochodu, gdyż w czasie prowadzenia auta dzieje się coś podobnego, jak w czasie malowania obrazu: najbezpieczniej jedzie się wtedy, gdy umie się jeździć, lubi się jeździć, a także gdy odrobinę się przy tym intelektualnie wypoczywa. To jest niemożliwe w czasie nauki jazdy, ale przychodzi dopiero po latach praktyki i staje się czymś oczywistym: po lekturze trudnej książki biznesowej wyjeżdżam w trasę, żeby nie przetwarzać treści książki, ale żeby się od niej oderwać i zająć tym co się dzieje na drodze. Nie potrzeba do tego emocji, gdyż decyzja i proces są natury intelektualnej, a emocje mogą się pojawić lub nie; nie ma to większego znaczenia, lub może to mieć znaczenie, jeśli tak zadecyduje twórca. Po zajmowaniu się (przykładowo) teorią sztuki lub konserwacją malarstwa, albo programistyką, czymkolwiek innym nawet, biorę paletę, farby, pędzel, na sztalugach ustawiam deskę, albo blejtram i maluję, na dodatek mając za cel namalowanie dobrego obrazu. Ale nie mam w tym czasie niczego do przepracowania w sensie terapeutycznym, gdyż jeśliby tak było, nie byłoby to malarstwo, ale właśnie zupełnie coś innego. Co też może przynieść czasem korzystny wynik wizualny, ale jest czymś innym, niż malarstwem.

powrót na stronę startową witryny