O malarstwie najkrócej

Malarstwo, to dziedzina sztuk plastycznych, której istotą jest posługiwanie się kolorem i plamą na płaszczyźnie. Rysunek zazwyczaj jest składową malarstwa. Może się wydawać, że malowanie jest realizacją ważnej ludzkiej potrzeby, ponieważ człowiek malował od czasów prehistorii w prawie wszystkich obszarach kulturowych.

Malarstwo służyło (i wciąż służy) wielu celom. To spowodowało powstanie różnorodności tematycznej, technologicznej i formalnej.

W zależności od przeznaczenia i skali dzieła, rozróżnia się:

 1. malarstwo monumentalne (związane z architekturą)
 2. malarstwo sztalugowe (obrazy na podobraziach przenośnych)
 3. malarstwo książkowe (iluminacje)
 4. malarstwo miniaturowe
 5. malarstwo zdobnicze na przedmiotach rzemiosła artystycznego

W zależności od tematu malarstwo można podzielić na:

 1. malarstwo portretowe
 2. malarstwo krajobrazowe
 3. malarstwo rodzajowe
 4. malarstwo historyczne
 5. malarstwo religijne
 6. malarstwo dekoracyjne

W zależności od kolorystyki możemy wyróżnić:

 1. malarstwo polichromiczne
 2. malarstwo monochromatyczne

Biorąc pod uwagę technikę wykonania malowidła, powiemy o:

 1. malarstwie olejnym
 2. akwareli
 3. temperze
 4. gwaszu
 5. pastelu
 6. enkaustyce
 7. fresku
 8. secco
 9. mozaice
 10. witrażu
 11. sgraffito
 12. stereochromii

Wynikiem twórczych zmagań artysty malarza jest obraz. Formę malowidła określa kompozycja, koloryt, faktura, walor, modelunek. Strukturę materialną - podobrazie, zaprawa, farby, spoiwa, rozpuszczalniki, werniksy, narzędzia malarskie (pędzle, szpachle itd.). W procesie twórczym udział biorą osobowość twórcy i jego umiejętności. c. d. być może nastąpi.

Bibliografia:

powrót