Kontakt, adres i siedziba firmy

Uprzejmie informuję, że koncepcja ofert firmy Malarstwo i Ty jest aktualnie (od maja 2024 roku) w przebudowie. Może to potrwać dość długo. Przepraszam za niedogodności.

E-maile dla Klientów:

Serwis I (strony z płatnym dostępem [aktualnie oferta niedostępna]):

lp.ytiowtsralam@siwres_e

Serwis II (content marketing), gwasze, witryny internetowe na zamówienie:

lp.ytiowtsralam@2siwres_e

***

Firma Malarstwo i Ty Renata Kucharska, z siedzibą: ul. Armii „Kraków” 22/45, 30-433 Kraków została zarejestrowana 1.03.2004 roku; nr ewid. 808/2004; NIP PL9440000664, regon 350838019. Pierwszy przedmiot działalności według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza. Oprócz tego m. in.: 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58.11.Z – Wydawanie książek, 62.01.Z – (...) tworzenie stron internetowych.