Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Kontakt

Renata Kucharska

Malarstwo i Ty

ul. Armii „Kraków” 22/45

30-433 Kraków

Serwis I:lp.ytiowtsralam@siwres_e

Serwis II, zamówienia obrazów, inne zlecenia:ten.ytiowtsralam@2siwres_e

Firma Malarstwo i Ty Renata Kucharska, z siedzibą: ul. Armii „Kraków” 22/45, 30-433 Kraków została zarejestrowana 1.03.2004 roku; nr ewid. 808/2004; NIP 944-000-06-64, regon 350838019. Pierwszy przedmiot działalności według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza. Oprócz tego m. in.: 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58,11.Z – Wydawanie książek, 62.01.Z – (...) projektowanie stron internetowych.