Strony z płatnym dostępem i z content marketingiem (streszczenie oferty w różnych językach):

Krótka prezentacja E-serwisu I i E-serwisu II

E-serwis I zawiera następujące domeny:

www.malarstwoity.pl (główna strona firmy Renata Kucharska Malarstwo i Ty), www.malarstwoity.com, www.gsl.malarstwoity.pl, 10kilomniej.pl, www.respp.pl, skarbykrakowa.pl

E-serwis II zawiera następujące domeny:

www.malarstwoity.net, pro-vie.pl, skoko.pl, about-win-win.pl, laetarianie.eu oraz zycie-tak.net

Cechą wspólną witryn zamieszczonych w E-serwisie I jest to, że każda z nich ma (lub ma mieć) jakąś część jej zawartości dostępną za niewielką opłatą możliwą w ramach zaimplementowanych na stronach dostępów do elektronicznych płatności.

Cechą wspólną witryn zamieszczonych w E-serwisie II jest to, że każda z nich jest stroną tematyczną content marketing’ową, czyli taką, na której istnieje możliwość, za pośrednictwem właściciela witryny, publikowania własnej twórczości pisarskiej (literackiej, naukowej, przednaukowej) na zadany temat i wyraźnie ustalonych ramach, odpłatnie i/lub bezpłatnie. Zasady korzystania z obu serwisów wyjaśniają (lub wkrótce wyjaśnią) Regulaminy e-usług dostępne na każdej z ww. witryn.

E-serwis I udostępnia (lub zamierza udostępnić) – częściowo bezpłatnie, częściowo odpłatnie – galerie twórczości malarskiej i pisarskiej p. mgr Renaty Kucharskiej, krótki słownik pojęć dot. malarstwa, krótki kurs malarstwa dla osób dorosłych (to wszystko na https://www.malarstwoity.pl i https://www.malarstwoity.com), następnie krótki kurs tworzenia stron internetowych (na https://www.respp.pl), a także doświadczenia własne i cudze w zakresie zdrowego odżywiania (na https://10kilomniej.pl).

E-serwis II udostępnia (lub przygotowuje do udostępnienia) – również częściowo bezpłatnie, a częściowo odpłatnie – miejsca do publikacji przemyśleń dotyczących pojęć zaproponowanych i zdefiniowanych w Autorskim Słowniku Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (na https://www.malarstwoity.net), miejsca do publikacji przemyśleń dotyczących zagadnień związanych z ochroną ludzkiego życia i ludzkiej godności od poczęcia do naturalnej śmierci, miejsca do publikacji przemyśleń w ramach zaproponowanych haseł, które mogą być pomocą w przezwyciężaniu pandemii covid-19 wywołanej w 2020 r. przez koronawirusa (na https://stoppandemia.net), miejsca do publikacji przemyśleń kobiet na zaproponowane w witrynie tematy (na https://skoko.pl), miejsca do publikacji przemyśleń na temat mediacji z akcentem na promocję mediacji typu win-win (na https://about-win-win.pl), a także miejsca do publikacji refleksji o życiu konsekrowanym w Kościele Rzymskokatolickim (na https://laetarianie.eu).

Wyrażam zgodę na tłumaczenia zawartości ww. witryn internetowych w celach osobistego użytku, czyli do zapoznania się z ich treścią, a także na potrzeby pracy przednaukowej i/lub naukowej.

Renata Kucharska