Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Lektura dodatkowa: Rozumiem to tak, a Ty?

Firma Renata Kucharska Malarstwo i Ty oferuje

Malarstwo na zamówienie:

  1. Malarstwo na zamówienie (gwasze w formacie 36 x 48 cm, malowane na papierze bezkwasowym, o następującej tematyce: kwiaty, pejzaże, weduty). Cena gwaszy (od 6 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.) mieści się w następujących zakresach: do 3 200 zł za gwasz pojedynczy, do 2 700 zł za 5—10 prac w tym samym formacie; zamówienie powyżej 10-ciu obrazów: 2 200 zł za gwasz (zob.: jak dobrze rozumieć cenę mojej oferowanej do sprzedaży twórczości malarskiej?). Cena gwaszy od 23 grudnia 2021 r. do 5 lutego 2023 r. wynosiła: do 3 200 zł za gwasz pojedynczy, do 2 700 zł za 5—10 prac w tym samym formacie; zamówienie powyżej 10-ciu obrazów: 2 200 zł za gwasz.

Usługę content marketingową:

  1. O życiu i godności ludzkiej (gotowe).
  2. Afirmująca życie ludzkie (mniej więcej gotowe).
  3. O mediacji typu win-win (gotowe).
  4. Dla kobiet świeckich i konsekrowanych (mniej więcej gotowe).
  5. O życiu konsekrowanym (mniej więcej gotowe).
  6. O dobrym odżywianiu na co dzień (prawie gotowe).
  7. W Galerii Obrazów Kwadratowych (w przygotowaniu).

Jak dobrze rozumieć cenę moich gwaszy?

Na cenę moich gwaszy składają się:

góra strony

Firma Renata Kucharska malarstwo i Ty z siedzibą: ul. Armii „Kraków” 22/45, 30–433 Kraków została zarejestrowana 1.03.2004 roku; nr ewid. 808/2004; NIP 9440000664, regon 350838019. Pierwszy przedmiot działalności według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza. Oprócz tego m. in.: 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58,11.Z – Wydawanie książek.