Wyjątkowo Zwięzły Słownik Terminów Plastycznych dot. Malarstwa

Krótka prezentacja wyjaśnionych w słowniku pojęć na literę ś:

Zimy – wydaje się na pierwszy rzut oka – malują pejzaże samym światłocieniem.

światłocień — zjawisko przestrzenne polegające na wielotonowości walorowej oświetlonych przedmiotów, wykorzystywane w budowaniu efektu trójwymiarowości obrazu (def. moja, RK).