malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Flaga Szwecji Flaga Francji Flaga PolskiRozmaitości: Rozumiem to tak, a Ty?Rozmaitości: nasze eko

Słownik terminów plastycznych

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ś T U W Z

polichromia - malowidło wielobarwne zdobiące ściany, stropy i sklepienia budowli.

postimpresjonizm - termin określający zjawiska w sztuce francuskiej ok. 1885-1905, będące następstwem impresjonizmu i stanowiące kontynuację impresjonizmu, ale w nowych odmianach, a czasem w sztucznej manierze. Dążono do oderwania sztuki od natury i stworzenia niezależnego bytu artystycznego. Odrzucono zasady perspektywy i światłocienia. Przestrzeń malarską budowano za pomocą kolorystycznego zróżnicowania. Poszukiwania postimpresjonistyczne stały się punktem wyjścia dla dojrzałej sztuki P. Cézanne'a.

postmodernizm - termin próbujący określić zjawiska w sztuce ostatniej ćwierci XX wieku. Stosowany do zdefiniowania różnego typu światopoglądów i ruchów społecznych o cechach neokonserwatywnych. Bywa rozumiany jako sprzeciw wobec awangardowej utopii, w której próbowano wytworzyć "nowego człowieka i społeczenstwo". Postmodernizm posługuje się parodią, pastiszem, paradoksem, dowolnością w komponowaniu form i znaczeń. Terminem tym obejmuje się zarówno "nowy klasycyzm", jak i różne odmiany historyzmu i neokonstruktywizm.

powrót

Krótki utwór tekstowy:

O! „Kocham” Kraków, bo to nie grzech.

Krótka obrona magistrów sztuki:

Nie jest prawdą, że dobrzy malarze są dlatego dobrzy, że są pouszkadzani. To paskudne pomówienie. Niestety spotkałam się z tego typu zdaniem na temat twórców. Dlatego oburzona, oświadczam: żeby malować profesjonalnie trzeba mieć silne nerwy i bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami. Kto nie ma, nie powinien się brać za ten zawód. Tzw. terapia sztuką to coś zupełnie innego. Zaświadczenie niech będzie potwierdzeniem, że byłam sprawdzić.

Krótka podpowiedź jak się regenerować, kiedy się maluje profesjonalnie:

Od czasu do czasu zaaplikować sobie szybkie chodzenie; od czasu do czasu wypić lampkę dobrego wina (dot. osób nieuzależnionych); od czasu do czasu dobrze się wyspać; od czasu do czasu zająć się rozumieniem tekstu, a nie obrazu; od czasu do czasu zrobić sobie opuszkami palców automasaż głowy.

Krótka aprobata dla malarzy malujących amatorsko:

Malarstwo malarzy amatorów jest mało świadome, ponieważ świadomość tego co się robi na podobraziu uzyskuje się w drodze przynajmniej kilkuletniego kształcenia akademickiego, ale niekoniecznie musi malarzowi zależeć na tej świadomości, więc można z całą pewnością wybrać dla siebie malarstwo amatorskie i może to być jak najbardziej świadomy wybór, a nie jakaś życiowa porażka. Malarze amatorzy mogą z powodzeniem sprzedawać swoje prace, ponieważ ich malarstwo jest łatwiejsze w odbiorze. Pozostają jednak w pewnego rodzaju ciemności twórczej, której nie mają malarze profesjonalni.

Krótki utwór tekstowy:

Nawrócenie to życie i zwycięstwo miłości, a drogą do tego zwycięstwa - miłosierdzie. Prawda, że prawda?

21 grudnia 2014 r.

© malarstwo i Ty Renata Kucharska, 2010-2018.