Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem serwisów www.malarstwoity.pl, www.malarstwoity.com, www.gsl.malarstwoity.pl, www.10kilomniej.pl, www.malarstwoity.net

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów: www.malarstwoity.pl, www.malarstwoity.com, www.gsl.malarstwoity.pl, www.10kilomniej.pl, www.malarstwoity.net dalej jako „Regulamin”, z uwzględnieniem: przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług”), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019.134 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

Pliki pdf (można przeczytać, można też pobrać i wydrukować):Regulamin usług,

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3