Kort presentation av tjänst I och tjänst II

(text översatt av Bing Microsoft Translate)

Service I innehåller webbplatser:

www.malarstwoity.pl (huvudwebbplats för Renata Kucharska Malarstwo i Ty) och www.gsl.malarstwoity.pl (backoffice-webbplats).

Service II innehåller följande webbplatser:

www.malarstwoity.net, pro-vie.pl, skoko.pl, about-win-win.pl, laetarianie.eu, 10kilomniej.pl, skarbykrakowa.pl och zycie-tak.net

På webbplatsen I innehåller en del av innehållet på webbplatsen www.malarstwoity.pl innehåll tillgängligt mot en avgift (erbjudande under förberedelse).

Ett gemensamt drag hos de webbplatser som publiceras på webbplats II är att var och en av dem är en tematisk sida för innehållsmarknadsföring, dvs. en där det finns (eller snart kommer att visas) möjligheten att publicera sitt eget skrivande om det föreslagna ämnet och inom en tydligt definierad ram, mot en avgift. Reglerna för användning av båda tjänsterna förklaras i användarvillkoren som finns tillgängliga på var och en av de ovan nämnda webbplatserna.

Renata Kucharska