Strony z płatnym dostępem i z content marketingiem (streszczenie oferty w różnych językach):

Kort presentation av E-serwis I och E-serwis II

E-serwis I inbegriper följande domäner:

www.malarstwoity.pl (Huvudwebbsida av Renata Kucharskas företag Malarstwo i Ty [sv. Måleri och du]), www.malarstwoity.com, www.gsl.malarstwoity.pl, 10kilomniej.pl, www.respp.pl, skarbykrakowa.pl

E-serwis II inbegriper följande domäner:

www.malarstwoity.net, pro-vie.pl, skoko.pl, about-win-win.pl, laetarianie.eu

En gemensam egenskap hos webbplatserna som publiceras på E-serwis I är att var och en av dem har (eller ska ha) en del av dess innehåll som är tillgänglig för en liten avgift för användning av elektroniska betalningar implementerade på webbplatserna.

Det gemensamma egenskap hos webbplatserna som ingår i E-serwis II är att var och en av dem är en temasida innehållsmarknadsföring en webbplats som det finns (eller snart kommer att finnas) möjlighet på, att publicera ditt eget litterära verk (litterärt, vetenskapligt, förvetenskapligt verk) till ett visst ämne och klart definierade ramverk via webbplatsägaren mot en avgift och/eller gratis. Det är villkor som förklarar (eller kommer snart att förklara) hur du använder båda webbplatserna. Villkor för e-tjänster är tillgängliga på var och en av de ovannämnda webbplatserna.

E-serwis I tillhandahåller (eller avser att göra tillgängligt) – dels kostnadsfritt, dels mot en avgift – gallerier för målning och författning av Renata Kucharska, en kort ordlista över måleri, en kort målerikurs för vuxna (allt detta på https://www.malarstwoity.pl och https://www.malarstwoity.com), sedan en kort kurs om att skapa webbplatser (på https://www.respp.pl), såväl som egna och andras upplevelser inom hälsosam mat (på https://10kilomniej.pl).

E-serwis II tillhandahåller (eller förbereder sig att göras tillgänglig) – även delvis kostnadsfritt och delvis mot en avgift – platser där tankar om de koncepten som föreslås och definieras på författarens ordlista med villkor och/eller ytterligare definitioner publiceras (på https://www.malarstwoity.net), en plats där reflektioner om frågor, som är relaterade till skyddet av mänskligt liv och mänskliga värden från befruktning till naturlig död, en plats för kvinnors tankar om ämnen som föreslås på webbplatsen publiceras på (på https://skoko.pl), en plats med tankar om medling med tonvikt på marknadsföring win-win-medling (på https://about-winwin.net), samt platser där reflektioner om det invigda livet i den romersk-katolska kyrkan publiceras på (på https://laetarianie.eu).

Jag godkänner översättningen av innehållet av ovan nämnda webbplatser för personligt bruk, dvs för att göra sig bekant med deras innehåll, såväl som förvetenskapligt och / eller vetenskapligt arbete.

Renata Kucharska