Strony z płatnym dostępem i z content marketingiem (streszczenie oferty w różnych językach):

Krátká prezentace E-servisu I a E-servisu II

E-servis I obsahuje následující domény:

www.malarstwoity.pl (hlavní stránka firmy Renata Kucharska Malarstwo i Ty), www.malarstwoity.com, www.gsl.malarstwoity.pl, 10kilomniej.pl, www.respp.pl, skarbykrakowa.pl

E-servis II obsahuje následující domény:

www.malarstwoity.net, pro-vie.pl, skoko.pl, about-win-win.pl, laetarianie.eu

Společnou vlastností stránek pod E-servisem I je to, že každá z nich má (nebo má mít) určitou část svého obsahu dostupnou za nevelký poplatek, který lze zaplatit prostřednictvím některé formy elektronické platby dostupné na stránce.

Společnou vlastností stránek pod E-servisem II je to, že každá z nich je tematickou stránkou, stránkou content marketing’ovou, tedy takovou, na které je možné (nebo zakrátko bude možné) prostřednictvím majitele stránky publikovat svoji vlastní textovou tvorbu (literární, vědeckou, předvědeckou) na dané téma a v předem definovaném rámci, za poplatek a/nebo bezplatně. Podmínky používání obou servisů vysvětlují (nebo brzy vysvětlí) Obchodní podmínky e-služeb dostupné na každé z webových stránek.

E-servis zpřístupňuje (lub zamierza udostępnić) – částečně bezplatně a částečně za poplatek – galerii malířské a literární tvorby pí. Mgr. Renaty Kucharske, krátký slovník pojmů z oblasti malířství, krátký kurz malování pro dospělé (to vše na https://www.malarstwoity.pl a https://www.malarstwoity.com), dále krátký kurz tvorby webových stránek (na https://www.respp.pl), a také vlastní i cizí zkušenosti z oblasti zdravého stravování (na https://10kilomniej.pl).

E-servis II zpřístupňuje (nebo plánuje zpřístupnit) (nebo plánuje zpřístupnit) – rovněž částečně bezplatně a částečně za poplatek – místo pro publikování úvah týkající se pojmů nabídnutých a definovaných v Autorském slovníku pojmů a/nebo Doplňkových definicích (na https://www.malarstwoity.net), místo pro publikování úvah týkajících se otázek souvisejících s ochranou lidského života a lidské důstojnosti od početí až po přirozenou smrt, místo pro publikování úvah žen o tématech nabídnutých na stránce (na https://skoko.pl), místo pro publikování úvah o mediaci s důrazem na propagaci typu win-win (na https://about-win-win.pl), a také místo pro publikování úvah o zasvěceném životě v římskokatolické církvi (na https://laetarianie.eu).

Souhlasím s překladem obsahu výše uvedených internetových stránek pro účely osobního použití, tedy k obeznámení se s jejich obsahem, a také pro potřeby předvědecké a/nebo vědecké práce.

Renata Kucharska