malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Flaga Szwecji Flaga Francji Flaga Polski

Rozmaitości: Rozumiem to tak, a Ty?Rozmaitości: nasze eko

Miej czegoś mniej

Na przykład mniej wrażeń, R.K.

***

Ale nie tylko wrażeń dobrze jest mieć mniej, choć to rzeczywiście skutkuje wydostawaniem się ze swego rodzaju przytępienia, które przybiera postać np. społecznej znieczulicy. Dobrze jest mieć mniej także złego zdania o kimś lub o czymś. Zastanawiałam się przed chwilą gdzie umiejscowić tekst o różnych darmowych systemach, z których często (bywa, że nawet na co dzień) korzystamy. Zrezygnowałam ze strony ze sprzeciwem manipulacjom i „zawędrowałam” tu, ponieważ doszłam do wniosku, że albo mamy do czynienia z autentycznymi dobrymi uczynkami na ogromną skalę, albo z bardzo strasznym procederem konkurencyjnym obniżania kwoty za towar do zera lub nawet do wartości minusowych, albo jeszcze z czymś czego, pewnie na szczęście, „nie chwytam”. Może to jednak są dobre uczynki bardzo bogatych ludzi.

***

„W Nowym Testamencie używane są dwa greckie słowa na określenie ciała: somasarks. Pierwsze z nich używane jest wtedy, gdy mówi się o ciele fizycznym, stworzonym przez Boga, a więc czymś dobrym, pięknym i właściwym człowiekowi. Słowo sarks, którego o wiele częściej używa w swych listach św. Paweł, oznacza ciało w znaczeniu nie tyle fizycznym, co przede wszystkim etyczno-religijnym. (...) Ciało (sarks) - przeciwne przenikającej chrześcijanina mocy Ducha Świętego - jest tym dziedzictwem grzechu pierwszego człowieka, które przechodzi na wszystkich jego potomków (Rz 5, 12nn), dziedzictwem grzechu i śmierci, które obecnie nie w pełni jeszcze zostało wyeliminowane przez zbawczą łaskę Jezusa. Tak jak Duch Święty, działający w człowieku, jest źródłem miłości, tak ciało, przeciwnie, jest korzeniem grzesznym pożądań, do których przezwyciężenia we własnym wnętrzu człowiek jest powołany” (Andrzej Ruszała OCD, 'Wychowanie do męstwa', w: Formacja zakonna - 6. Formacja postaw, Kraków 2010, s. 188-189)

***

Aby pozbyć się nadmiaru ignorancji, proponuję zastanowić się na przykładzie obrazu pt. Sprzeciw wykluczeniom społecznym co to takiego może być ta tzw. projekcja. To by może mogło być coś takiego: wchodzisz na stronę o sprzeciwie tym całym wykluczeniom społecznym, patrzysz i... co widzisz? Linę ratowniczą czy ścianę wspinaczkową?

Krótki utwór tekstowy:

O! „Kocham” Kraków, bo to nie grzech.

Krótka obrona magistrów sztuki:

Nie jest prawdą, że dobrzy malarze są dlatego dobrzy, że są pouszkadzani. To paskudne pomówienie. Niestety spotkałam się z tego typu zdaniem na temat twórców. Dlatego oburzona, oświadczam: żeby malować profesjonalnie trzeba mieć silne nerwy i bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami. Kto nie ma, nie powinien się brać za ten zawód. Tzw. terapia sztuką to coś zupełnie innego. Zaświadczenie niech będzie potwierdzeniem, że byłam sprawdzić.

Krótka podpowiedź jak się regenerować, kiedy się maluje profesjonalnie:

Od czasu do czasu zaaplikować sobie szybkie chodzenie; od czasu do czasu wypić lampkę dobrego wina (dot. osób nieuzależnionych); od czasu do czasu dobrze się wyspać; od czasu do czasu zająć się rozumieniem tekstu, a nie obrazu; od czasu do czasu zrobić sobie opuszkami palców automasaż głowy.

Krótka aprobata dla malarzy malujących amatorsko:

Malarstwo malarzy amatorów jest mało świadome, ponieważ świadomość tego co się robi na podobraziu uzyskuje się w drodze przynajmniej kilkuletniego kształcenia akademickiego, ale niekoniecznie musi malarzowi zależeć na tej świadomości, więc można z całą pewnością wybrać dla siebie malarstwo amatorskie i może to być jak najbardziej świadomy wybór, a nie jakaś życiowa porażka. Malarze amatorzy mogą z powodzeniem sprzedawać swoje prace, ponieważ ich malarstwo jest łatwiejsze w odbiorze. Pozostają jednak w pewnego rodzaju ciemności twórczej, której nie mają malarze profesjonalni.

Krótki utwór tekstowy:

Nawrócenie to życie i zwycięstwo miłości, a drogą do tego zwycięstwa - miłosierdzie. Prawda, że prawda?

21 grudnia 2014 r.

© malarstwo i Ty Renata Kucharska, 2010-2018.