malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Flaga Szwecji Flaga Francji Flaga Polski

Rozmaitości: Rozumiem to tak, a Ty?Rozmaitości: nasze eko

Kwalifikacje

Egzamin dojrzałości zdałam w 1988 roku. Pisemny polski: dobry, pisemny francuski: bardzo dobry.

I-szy rok sześcioletnich studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1989/1990)

 1. Przedmiot: Technologia i techniki malarskie; oceny: 5,0 i 4,5;
 2. Przedmiot: Materiałoznawstwo; oceny: 5,0 i 4,5
 3. Przedmiot: Historia technologii i technik dzieł sztuki; oceny: zal. i 4,5
 4. Przedmiot: Studium malarstwa; oceny: 5,0 i 5,0
 5. Przedmiot: Studium rysunku; oceny: 4,0 i 5,0
 6. Przedmiot: Petrografia (1 semestr); ocena: 5,0
 7. Przedmiot: Inwentaryzacja malarstwa ściennego; oceny: zal. i 3,0
 8. Przedmiot: Historia sztuki i kultury; oceny: zal. i 4,0
 9. Przedmiot: Historia filozofii; oceny: zal. i 4,0
 10. Przedmiot: Fotografia dokumentalna (1 semestr); ocena: 5,0
 11. Przedmiot: Fizyka; oceny: 4,0 i 4,5
 12. Przedmiot: Chemia; oceny: zal. i 4
 13. Przedmiot: Język francuski; oceny: zal. i 4
 14. Przedmiot: Język niemiecki; oceny: zal. i 5
 15. Przedmiot: Nauki pomocnicze historii sztuki; oceny: zal. i 5
 16. Przedmiot: Wychowanie fizyczne; oceny: zal. i zal.
 17. Przedmiot: Mikrobiologia; ocena (1 semestr): 4
 18. Przedmiot: Identyfikacja; ocena (1 semestr): 4,5

II-gi rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1990/1991)

 1. Przedmiot: Konserwacja malarstwa sztalugowego; oceny: 5,0 i 5,0
 2. Przedmiot: Konserwacja malowideł ściennych; oceny: zal. i 4,0
 3. Przedmiot: Technologia i techniki malarskie; oceny: 5,0 i 4,5
 4. Przedmiot: Materiałoznawstwo; oceny: 4,5 i 5,0
 5. Przedmiot: Historia technologii i technik dzieł sztuki; oceny: zal. i 4,5
 6. Przedmiot: Inwentaryzacja malarstwa ściennego; oceny: 5,0 i 5,0
 7. Przedmiot: Fotogrametria; oceny: zal. i 5,0
 8. Przedmiot: Historia sztuki polskiej; oceny: 5,5 i 5,0
 9. Przedmiot: Fizyka stosowana; oceny: 3,0 i 3,5
 10. Przedmiot: Chemia stosowana; oceny: 5,0 i 5,0
 11. Przedmiot: Studium malarstwa; oceny: 5,0 i 5,0
 12. Przedmiot: Rysunek; oceny: 4,0 i 5,0
 13. Przedmiot: Historia sztuki i kultury; oceny: 4,0 i 5,0
 14. Przedmiot: Teoria konserwacji; oceny: zal. i 5,0
 15. Przedmiot: Socjologia kultury; oceny: zal. i 4,5
 16. Przedmiot: Język francuski; oceny): zal. i 4,0
 17. Przedmiot: Język niemiecki; oceny: zal. i 4,0
 18. Przedmiot: Wychowanie fizyczne; ocena (1 semestr): zal.

III-ci rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1991/1992)

 1. Przedmiot: Studium rysunku; oceny: 4,5 i 4,5
 2. Przedmiot: Historia sztuki i kultury; oceny: zal. i 5,0
 3. Przedmiot: Studium malarstwa; oceny: 5,0 i 5,0
 4. Przedmiot: Konserwacja malowideł sztalugowych na płótnie; oceny: 5,0 i 5,0
 5. Przedmiot: Technologia i techniki malarskie; oceny: 4,0 i 4,0
 6. Przedmiot: Chemia; oceny: zal. i 4,0
 7. Przedmiot: Fizyka; oceny: zal. i zal.
 8. Przedmiot: Historia sztuki Polski; oceny: 4,0 i 5,0
 9. Przedmiot: Inwentaryzacja malowideł ściennych; oceny: 5,5 i 5,5
 10. Przedmiot: Konserwacja malowideł ściennych; oceny: zal. i 5,0
 11. Przedmiot: Język niemiecki; oceny: zal. i 3,0

IV-ty rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1992/1993)

 1. Przedmiot: Konserwacja malowideł sztalugowych na desce; oceny: 5,0 i 5,0
 2. Przedmiot: Przenoszenie malowideł ściennych; oceny: 5,0 i 5,0
 3. Przedmiot: Studium malarstwa; oceny: 5,0 i 5,0
 4. Przedmiot: Studium rysunku; oceny: 4,5 i 5,0
 5. Przedmiot: Inwentaryzacja malowideł ściennych; oceny: 5,5 i 5,5
 6. Przedmiot: Historia sztuki Polski; oceny: 4,5 i 5,0
 7. Przedmiot: Teoria sztuki; oceny: zal. i 5,5

V-ty rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1993/1994)

 1. Przedmiot: Konserwacja malowideł sztalugowych na desce; ocena (1 semestr): 5,0
 2. Przedmiot: Konserwacja malowideł sztalugowych na płótnie; ocena (1 semestr): 5,0
 3. Przedmiot: Studium malarstwa; ocena (1 semestr): 5,5
 4. Przedmiot: Studium rysunku; ocena (1 semestr): 5,0
 5. Przedmiot: Inwentaryzacja malowideł ściennych; oceny: 5,5 i 5,5
 6. Przedmiot: Konserwacja malowideł ściennych; ocena (1 semestr): zal.

VI-ty rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rok akad. 1994/1995)

 1. Absolutorium

1997-2003

 1. Obrona pracy magisterskiej: 7 lipca 1997 roku; ocena na dyplomie: bardzo dobry; tytuł zawodowy: magister sztuki, specjalność: konserwacja malarstwa, nr dypl.: 4931. Tytuł pracy: Konserwacja malowidła sztalugowego na podobraziu drewnianym „Zwiastowanie z nieznanym rycerzem herbu Jastrzębiec" z 1 ćw. XVI w. nieznanego pochodzenia. Własność Muzeum UJ”. Z punktu widzenia naukowego moja praca magisterska zawiera, ocenioną podczas obrony na cenną, propozycję zastosowania tensometrów do badania odkształceń podobrazi drewnianych.
 2. W 1997 roku zainteresowałam się jogą, jako sposobem na dbanie o dobrą sprawność psychofizyczną. Nie widząc w niej żadnych zagrożeń dla mojej wiary, w kolejnych latach pogłębiałam moje zainteresowania w tym kierunku i, zachęcona przez nauczyciela, w 2000 roku podjęłam się asystowania, a po zdobyciu praktyk jako asystent, rozpoczęłam pierwsze próby prowadzenia zajęć (pod nadzorem nauczyciela i samodzielnie). Z jogi, po żmudnym, wielomiesięcznym i podjętym na własną rękę rozeznawaniu czy ma ona wpływ na moją religijność, a jeśli tak, to jaki i w jakim stopniu, zrezygnowałam (luty 2003). Moje zainteresowania pomaganiem potrzebującemu pomocy człowiekowi zaowocowały także udziałem w części warsztatów w ramach tzw. rocznego stażu osobistego rozwoju w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (2001), a także udziałem w większości zajęć praktycznych i mniejszości teoretycznych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach studiów podyplomowych z artterapii (2002/2003), jednak z powodów zauważonych wtedy, czyli w tamtych latach i w tamtych kontekstach, poważnych różnic światopoglądowych względem mojego światopoglądu katolickiego, któremu pragnę pozostać wierna zrezygnowałam zarówno z ukończenia rocznego stażu osobistego rozwoju w ITG, jak i z ukończenia podyplomowego studium z artterapii. Drugim powodem rezygnacji była wysoka cena zarówno warsztatów na ITG, jak i studiów w Warszawie.

Studia w ramach Studium duchowości na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie (2010/2013):

 1. Przedmiot: Duchowość liturgicza; ocena: 5,0
 2. Przedmiot: Biblijna historia zbawienia w życiu duchowym chrześcijanina; ocena: 5,0
 3. Przedmiot: Biblijna teologia przymierza; ocena: 5,0
 4. Przedmiot: Duchowość maryjna; ocena: 5,0
 5. Przedmiot: Teologia duchowości II; ocena: 5,0
 6. Przedmiot: Duchowość biblijna; ocena: 5,0
 7. Przedmiot: Teologia duchowości I; ocena: 5,0
 8. Przedmiot: Osoby konsekrowane w dziele nowej ewangelizacji; ocena: 5,0
 9. Przedmiot: Duchowość patrystyczna; ocena: 5,0
 10. Przedmiot: „Duchowość zamieszkania” bł. Elżbiety od Trójcy Świętej; ocena: 5,0
 11. Przedmiot: Władza zakonna we współczesnym nauczaniu Kościoła; ocena: zal.
 12. Przedmiot: Duchowość ignacjańska; ocena: 4,0
 13. Przedmiot: Historia duchowości I; ocena: 5,0
 14. Przedmiot: Psychologia a życie duchowe; ocena: 5,0
 15. Przedmiot: Dynamika wiary; ocena: 5,0
 16. Przedmiot: Duchowość Ojców Pustyni; ocena: 4,0
 17. Przedmiot: Monastycyzm jako inspiracja do życia konsekrowanego; ocena 5,0
 18. Przedmiot: Wnętrze architektury duchowej i dziewiczość istnienia; ocena: +4
 19. Przedmiot: Walka duchowa psalmisty; ocena: 4,5
 20. Przedmiot: Duchowość karmelitańska; ocena: 5,0
 21. Przedmiot: Przyjaźń w życiu konsekrowanym; ocena: 5,0
 22. Przedmiot: Historia duchowości II; ocena: 5,0
 23. Dyplom z datą: 14 czerwca 2013 roku; ocena na dyplomie: bardzo dobry, nr dypl.: 246.

Studia podyplomowe „Nauka i Religia” na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2013/2014):

 1. Przedmiot: Od starożytności do średniowiecza; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 2. Przedmiot: Od Galileusza do Darwina; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 3. Przedmiot: Najważniejsze dyskusje w XX wieku; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 4. Przedmiot: Dialog nauka-religia z perspektywy filozofii nauki; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 5. Przedmiot: Metody teologii; liczba godzin zajęć teoretycznych: 6
 6. Przedmiot: Zarys historii teologii; liczba godzin zajęć teoretycznych: 14
 7. Przedmiot: Wprowadzenie do Pisma Świętego; liczba godzin zajęć teoretycznych: 14
 8. Przedmiot: Wstęp do religioznawstwa; liczba godzin zajęć teoretycznych: 10
 9. Przedmiot: Teologia stworzenia świata a współczesna nauka; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 10. Przedmiot: Studia przypadków: fizyka a religia; liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
 11. Przedmiot: Przygotowanie rozprawy końcowej; liczba godzin teoretycznych: 20
 12. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną: dobry

Jeden rok na studiach doktoranckich z filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK) w roku akad. 2015/2016. Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych musiałam w czerwcu 2016 roku zrezygnować z tych studiów. Pozostaje radość ze średniej ocen w indeksie: 4,75.

Krótki utwór tekstowy:

O! „Kocham” Kraków, bo to nie grzech.

Krótka obrona magistrów sztuki:

Nie jest prawdą, że dobrzy malarze są dlatego dobrzy, że są pouszkadzani. To paskudne pomówienie. Niestety spotkałam się z tego typu zdaniem na temat twórców. Dlatego oburzona, oświadczam: żeby malować profesjonalnie trzeba mieć silne nerwy i bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami. Kto nie ma, nie powinien się brać za ten zawód. Tzw. terapia sztuką to coś zupełnie innego. Zaświadczenie niech będzie potwierdzeniem, że byłam sprawdzić.

Krótka podpowiedź jak się regenerować, kiedy się maluje profesjonalnie:

Od czasu do czasu zaaplikować sobie szybkie chodzenie; od czasu do czasu wypić lampkę dobrego wina (dot. osób nieuzależnionych); od czasu do czasu dobrze się wyspać; od czasu do czasu zająć się rozumieniem tekstu, a nie obrazu; od czasu do czasu zrobić sobie opuszkami palców automasaż głowy.

Krótka aprobata dla malarzy malujących amatorsko:

Malarstwo malarzy amatorów jest mało świadome, ponieważ świadomość tego co się robi na podobraziu uzyskuje się w drodze przynajmniej kilkuletniego kształcenia akademickiego, ale niekoniecznie musi malarzowi zależeć na tej świadomości, więc można z całą pewnością wybrać dla siebie malarstwo amatorskie i może to być jak najbardziej świadomy wybór, a nie jakaś życiowa porażka. Malarze amatorzy mogą z powodzeniem sprzedawać swoje prace, ponieważ ich malarstwo jest łatwiejsze w odbiorze. Pozostają jednak w pewnego rodzaju ciemności twórczej, której nie mają malarze profesjonalni.

Krótki utwór tekstowy:

Nawrócenie to życie i zwycięstwo miłości, a drogą do tego zwycięstwa - miłosierdzie. Prawda, że prawda?

21 grudnia 2014 r.

© malarstwo i Ty Renata Kucharska, 2010-2018.