malarstwo i Ty - sztuka z bliska

®

Witam serdecznie! Informację o moim wykształceniu, a więc uzasadnienie mojego świadczenia „usług edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki w tym malarstwa” można znaleźć najszybciej na podstronie kwalifikacje, natomiast dane dotyczące mojej działalności gospodarczej można przeczytać na przykład na podstronie oferta.

Flaga Szwecji Flaga Francji Flaga Polski

Rozmaitości: Rozumiem to tak, a Ty?Rozmaitości: nasze eko

Kontakt

Jeśli zdecydujecie się, Państwo, napisać do mnie list, proszę o wyrażenie w nim zgody na przetwarzanie Państwa danych (KLAUZULA ZGODY; dotyczy Państwa prawa do udzielenia mi takiej zgody, czyli - tak jak to zdołałam zrozumieć - jest to potwierdzenie, że jesteście Państwo zainteresowani moją ofertą w sposób dobrowolny) oraz przyjęciem do wiadomości treści zawartych w KLAUZULI INFORMACYJNEJ (dotyczy mojego obowiązku podania Państwu wymienionych w tej klauzuli informacji). Obowiązujące mnie klauzule ochronne dla Państwa danych osobowych brzmią następująco:

KLAUZULA ZGODY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ze względu na obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204), a także ze względu na ryzyko uzależnienia od Internetu, które u siebie w dniu 9 stycznia 2015 roku oceniłam na bardzo wysokie, osoby zainteresowane moją ofertą proszę, aby pisały na adres nieelektroniczny:

Malarstwo i Ty

Renata Kucharska

ul. Kołodziejska 24a/4

30-607 Kraków

Nr konta firmy: 76 1910 1048 2640 0002 4482 0001

Firma Malarstwo i Ty Renata Kucharska, z siedzibą: ul. Kołodziejska 24a/4, 30-607 Kraków została zarejestrowana 1.03.2004 roku; nr ewid. 808/2004; NIP 944-000-06-64, regon 350838019. Pierwszy przedmiot działalności według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza. Oprócz tego m. in.: 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58,11.Z - Wydawanie książek.

Krótki utwór tekstowy:

O! „Kocham” Kraków, bo to nie grzech.

Krótka obrona magistrów sztuki:

Nie jest prawdą, że dobrzy malarze są dlatego dobrzy, że są pouszkadzani. To paskudne pomówienie. Niestety spotkałam się z tego typu zdaniem na temat twórców. Dlatego oburzona, oświadczam: żeby malować profesjonalnie trzeba mieć silne nerwy i bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami. Kto nie ma, nie powinien się brać za ten zawód. Tzw. terapia sztuką to coś zupełnie innego. Zaświadczenie niech będzie potwierdzeniem, że byłam sprawdzić.

Krótka podpowiedź jak się regenerować, kiedy się maluje profesjonalnie:

Od czasu do czasu zaaplikować sobie szybkie chodzenie; od czasu do czasu wypić lampkę dobrego wina (dot. osób nieuzależnionych); od czasu do czasu dobrze się wyspać; od czasu do czasu zająć się rozumieniem tekstu, a nie obrazu; od czasu do czasu zrobić sobie opuszkami palców automasaż głowy.

Krótka aprobata dla malarzy malujących amatorsko:

Malarstwo malarzy amatorów jest mało świadome, ponieważ świadomość tego co się robi na podobraziu uzyskuje się w drodze przynajmniej kilkuletniego kształcenia akademickiego, ale niekoniecznie musi malarzowi zależeć na tej świadomości, więc można z całą pewnością wybrać dla siebie malarstwo amatorskie i może to być jak najbardziej świadomy wybór, a nie jakaś życiowa porażka. Malarze amatorzy mogą z powodzeniem sprzedawać swoje prace, ponieważ ich malarstwo jest łatwiejsze w odbiorze. Pozostają jednak w pewnego rodzaju ciemności twórczej, której nie mają malarze profesjonalni.

Krótki utwór tekstowy:

Nawrócenie to życie i zwycięstwo miłości, a drogą do tego zwycięstwa - miłosierdzie. Prawda, że prawda?

21 grudnia 2014 r.

© malarstwo i Ty Renata Kucharska, 2010-2018.