O mnie

Fotoportret

Fot. E. Kucharska

Najważniejsze o mnie jest może to, że pomimo ogromu przeciwności wciąż maluję obrazy.

Natomiast mniej istotne, ale może dla kogoś ciekawe jest to, że dosłownie od młodości marzyłam o tym, żeby malować. Po studiach na ASP w Krakowie zrozumiałam, że samo „malować obrazy” to mało. Potrzebne jest jedno słowo więcej. Zatem od skończenia studiów marzę o tym, żeby malować dobre obrazy. I to wszystko co chciałam w tym miejscu na ten temat powiedzieć, ponieważ postanowiłam uczynić zadość życzeniom młodszych pokoleń i ograniczyłam ilość tekstu w Galerii Obrazów Kwadratowych do minimum, czyli w tym miejscu o mnie tyle.

Prywatnie zajmuję się różnymi sprawami, ale teraz (2019) najbardziej leży mi na sercu tematyka pro-life:

www.blog.malarstwoity.pl,

ponieważ to jest sprawa już na pewno nagląca.